Menu Zavřeno

Manaus

Manaus je hlavním městem největšího brazilského státu Amazonie a rovněž největším přístavem na Amazonce. Leží na soutoku 2 řek Rio Negro a Salimoes, kterým po soutoku náleží jen jedno jméno – Amazonka. Za hlavní tok bývá však považována Salimoes. Manaus byl založen portugalci v roce 1669 ,kteří zde postavili nejdříve malou pevnost na obranu proti indiánům a dalším koloniálním mocnostem. Počet obyvatel kolem pevnosti pozvolna narůstal, až se Manaus stal v r. 1850 hlavním městem provincie Amazonie. Největší rozvoj však Manaus zažil v r. 1890 – 1920 s rozvojem pěstování kaučukovníků a sběru kaučuku, ke kterému byli hlavně využíváni místní indiáni. V tomto období byla postavena rovněž nejznámější stavba města – Theatro Amazonia( budova opery v níž zpíval také Caruso) a která je nejnavštěvovanější stavbou města.V této době bylo bohatství města tak obrovské, že elita města si nechávala prát své prádlo v Londýně a dámy chodily oblékané podle poslední Pařížské módy. Po roce 1920 však s objevem syntetické výroby kaučuku z ropy Manaus začal upadat. K tomu také přispělo zcizení semen angličany a rozvoj pěstování kaučukovníků v jihovýchodní Asii – především Malayský poloostrov. Manaus se tak stává až do roku 1970 méně významným městem. V tomto roce vláda na rozvoj oblasti však financuje rozvojové plány za účelem rozvoje zemědělství, využívání minerálů a dalších přírodních zdrojů oblasti. V současnosti je Manaus hlavním městem státu Amazonie s velkým podílem původních obyvatel – indiánů a indiánských míšenců. Hlavním ekonomickým zdrojem oblasti je především zemědělství – pěstování kávy a tropických plodin, stavba říčních lodí a částečně i chemický průmysl. Město také získalo od vlády statut“ free zone“ – otevřeného námořního přístavu, protože po Amazonce mohou doplout s nákladem i velké námořní lodě. Manus je hlavním výchozím bodem při cestách do oblasti Amazonie. Pro své putování si můžete vybrat jak obytné lodě různých tříd, tak i hotely. Amazonka se nazývá také řeka – moře, protože hodně živočišných druhů, které naleznete jinak v moři se pozvolna evolučně přispůsobilo sladké vodě a nyní obývají Amazonku a její přítoky.Tak zde můžete nalézt např. sladkovodní delfíny a rejnoky. Nejnebezpečnějším predátorem oblasti je ale samozřejmně kajman, i když kajmana někdy přemůže jaguár, který na rozdíl od ostatních kočkovitých šelem má vodě celkem blízko.