Menu Zavřeno

Sao Paulo

poloha Sao Paulo Brazílie

Sao Paulo je největší město v Brazílii a nachází se necelých 500 km jižně od Rio De Janeira.

historie Sao Paulo Brazílie

Sao Paulo mělo jiný historický vývoj než Rio de Janeiro. Byla to původně misionářská osada založená v r. 1554. Původní obyvatelstvo byli bílí osadníci, indiáni a z velké části míšenci bělochů a indiánů tzv. mamalukové, kteří se zabývali pěstováním cukrové třťiny, kávy a nebezpečnými výpravami do vnitrozemí. Tyto výptravy měly objevný a kolonizační charakter, ale také to byl také hlavní způsob, jak zabezpečit dostatečný počet otroků – indiánů k práci na plantážích. Výpravy byly pořádány pod standartou-vlajkou (portugalsky – . bandeira) a toto označení – bandeira se po té používalo nejenom pro vlajku, ale pro všechny další výpravy, které byly pořádány zpočátku do přilehlé oblasti Sao Paula – kraje Anhembí a později do oblasti Mato Grossa, Minas Geraisa a až k Peruánským hranicím. Sehrály tak velmi důležitou roli při kolonizaci země a obraně proti konkurenčnímu Španělsku. Indiáni však vzhledem ke své mentalitě nebyli úplně to pravé, co bylo potřeba a tak až dovoz černých otroků z Afriky podpořil dostatečně rozvoj plantáží. Sao Paulo bylo zpočátku součástí tzv. jižního okruhu sestávajícího se z Espirito Santa, Sao Paula a Rio de Janeira. Výrazný rozvoj Sao Paula začal především okolo roku 1850 s rozvojem pěstování kávy a jejím exportu do zahraničí. Tato plodina, její zpracování a export položily základ k rozvoji dalšího průmyslu a ekonomiky města.

údaje Sao Paulo Brazílie

V současnosti je Sao Paulo největším jihoamerickým městem se 17 miliony populace. Obyvatelé města se nazývají Paulistas. V Sao Paulu je silná italská, japonská a relativně i arabská komunita.
V současné době Sao Paulo představuje asi 30% ekonomické produkce celé Brazílie. Sao Paulo je především průmyslové město a není v něm tolik turistických atrakcí jako v Riu de Janeiro. Za zhlédnutí stojí především muzeum umění – Museo de Arte de Sao Paulo, kde naleznete sbírku uměleckých děl od světových malířů jako Rembrant, Rubens, Renoir a dalších. Jako procházku můžete zvolit největší park Ibirapura, který pomáhal navrhovat jeden ze tvůrců hlavního města Brasilie architekt Oscar Niemeyer. Jako turistickou zajímavost můžete absolvovat exkurzi na kákové plantáže v okolí města.