Menu Zavřeno

Recife

Recife je čtvrté největší brazilské město a je hlavním městem státu Pernambuco. Vzniklo hned vedle města Olinda, které bylo dokonce v jednom údobí historie hlavním městem Brazílie. V současnosti je Olinda historickým městečkem s historickou zástavbou, které můžeme vzhledem k velikosti obou měst a poloze považovat skoro za historickou součást Recife. Hlavní rozvoj města spadá především do 17.století, jako přístav sloužíci produkci cukrové třtiny – jejichž rozlehlé plantáže byly zakládány v okolí v té době významějšího města Olinda. Název Recife je zkomoleninou anglického reefs – korálový útes, protože přístav byl a je doposud chráněn barierou přírodních korálových útesů. Přístav sloužil jak pro vývoz, tak hlavně i pro dovoz černých otroků, jejichž práce byla při práci na plantážích nezbytná. Recife se tak podobně jako další přístavy severovýchodu Salvador a Fortaleza stalo jedním ze středisek černé populace v Brazílii. O tuto oblast však měli velký zájem holanďané, kteří v krutých bitvách okolo r. 1624 obsadili až do r. 1640, kdy se portugalcům ve spojení se španěly podařilo přístav dobít zpět v  podstatě okolí starého přístavu, které ožívá především večer při otevření venkovních restaurací. Z turistických zajímavostí v okolí Recife doporučujeme navštívit především historickou Olindu a nedaleký 70 km vzdálený přístav Porto Galinhas – přístav kuřat. Do tohoto přístavu však nebyla dovážena či vyvážena drůbež, jak se dle jména dá předpokládat. Název znikl po zrušení otroctví a proto sloužil k tajnému dovozu otroků slangově „kuřat“. Okolí přístavu tvoří pláže s písečnými dunami a palmovými hájemi. Součástí exurzí je vždy projížďka po tomto okolí na terénních buggynách, při nichž se však musíte pevně držet konstrukce.